Words of Truth and Life
ממסורת למציאות (3)

ממסורת למציאות (3)

כמה מהנבואות האחרות בתנ”ך שהתקיימו עם בואו של המשיח. המשיח ייוולד בבית לחם, ומוצאותיו מימי עולם, והדבר מראה שהוא אלוהים ואדם כאחד. מיכה ה: 1 / התגשם בלוקס ב2: 4. נולד מבתולה – ישעיהו ז: 14 / התגשם בלוקס א: 26,27,30,31. הגיע בשנת היובל לפקוח את עיניי העיוורים ולשחרר את השבויים (ישעיה סא: 1-2), התגשם בפתח דבריו בלוקס ד: 18-19…. Read more →

ממסורת למציאות (1)

ממסורת למציאות (1)

תכניתו של אלוהים על פי הדימויים המטרימים בתנ”ך אפילו כשהייתי צעיר, אני זוכר שלא נמשכתי לקיום מצוות הדת. רציתי לדעת למה עשינו את הדברים שעשינו, למה קיימנו את המנהגים שקיימנו. לא הייתי מרוצה מהתשובה שניתנה לי לעתים קרובות: “אנחנו עושים את זה כי אנחנו עושים את זה במשך דורות.” תשובה זו הזכירה לי את החלק בסרט “כנר על הגג”, שבו… Read more →

ממסורת למציאות (2)

ממסורת למציאות (2)

הפסח – דימוי מטרים ותמונת המשיח כאמור, על פי עיקרון הדימוי המטרים, הפסח הוא “תמונה” של המשיח, של ישוע. השה ללא כתם או פגם הנדרש לפסח בשמות יב:5 מטרים את המשיח. כשם שהשה חייב להיות ללא פגם, ישוע המשיח, שה האלוהים האמיתי, היה ללא חטא. וכשם שאלוהים אינו מאפשר לשבור שום עצם של שה הפסח (ראה שמות יב:46), אף אחת… Read more →

תעלומת חיי האדם

תעלומת חיי האדם

“ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו” האם אי פעם תהית למה אתה חי בעולם הזה ומהי תכלית חייך? ישנם שישה מפתחות שפותחים את מנעולי התעלומה הזו. 1 – תכנית אלוהים אלוהים רוצה לבטא את עצמו באמצעות האדם (הרומים ח:29). לתכלית זו ברא את האדם בצלמו (בראשית א:26). בדיוק כפי שכפפה עשויה בצלם יד כדי להכיל יד, גם האדם עשוי בצלם… Read more →

גילוי האמת כולה - הברית החדשה

גילוי האמת כולה – הברית החדשה

איני יכול לשכוח את הרגע בו הבחנתי, בבית הספר, בכך שאחי נשא עמו ברית חדשה בכיס האחורי של מכנסיו. חשבתי לעצמי, “מה זו ברית חדשה?” אולי זו מהדורה מוגהת של הברית הישנה… מהדורה שנייה או משהו כזה.” לאחר מכן גיליתי כי ישנם יהודים שמרגישים שאנחנו לא צריכים לקרוא את זה. כמו כן הבנתי שישנם כאלה המרגישים בטוחים יותר להישאר בקרבת… Read more →

%d בלוגרים אהבו את זה: